Saint John שופץ והושבח בפלורידה

2828 Saint John Dr, Clearwater, FL 33759,
United States

רכשנו את הנכס באזור Tampa בפלורידה. זכינו בנכס עקב קשרי עבודה יחודיים שפיתחנו עם בנקים ומתווכים באזור. לאחר שקונה אחר לא הצליח להשיג את המימון הנדרש, קיבלנו החלטה מהירה לבצע את הרכישה. השלמנו שיפוץ יסודי של מטבח חדש, אמבטיות ושירותים חדשים, מרצפות חדשות וכמובן צבע בפנים ובחוץ. השיפוץ נעשה בסטנדרט גבוה קצת יותר מהמקובל בשכונה על מנת ליצור אטרקטיביות לנכס שלנו.

בתום השיפוץ היסודי, הועמד הבית למכירה בשוק המקומי, נמכר במהירות למשפחה מקומית והניב תשואה גבוהה למשקיעים.

 

אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך ההשקעה מובאים על בסיס תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש, ועל כן תוצאות ההשקעה עלולות להיות שונות מהצפוי. התוכן הנ"ל אינו מהווה הצעה להשקעה, אלא הצגה רעיונית של עקרונות העסקה בלבד על מנת שחברי מועדון משקיעי קבוצת דזרט אינקם יוכלו להחליט אם לנהל עם הקבוצה משא ומתן בנוגע להשקעה. כל השקעה תיעשה לכל היותר ע”י 35 חברים ישראליים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 /ב לחוק ניירות ערך. ההתקשרות תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם והקבוצה רשאית לנהל מו"מ ו/או להחליט שלא לקבל משקיע/ים להשקעה מכל סיבה שהיא.