Pegram שיפוץ והשבחה

1905 Pegram St, Charlotte, NC 28205, Charlotte,
NC, 28205, United States

רכשנו את הבית באזור שאנו מכירים היטב, קרוב ל Downtown Charlotte, דקות ממוקדי התעסוקה, התרבות והפנאי של העיר. הבית שרכשנו היה בגודל של 90 מ"ר בלבד, ולאחר שיפוץ יסודי והוספת שטחים, גודלו יותר מהוכפל. הנכס נמכר עוד בטרם סיימנו את עבודות ההשבחה, אך ברגע האחרון הקונה לא הצליח לקבל משכנתה. לשמחתנו הרבה, תוך כמה שבועות הבית נמכר במחיר גבוה יותר, והניב למשקיעים רווח גבוה בהרבה מהמתוכנן. מה שנקרא, "מעז יצא מתוק".

אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך ההשקעה מובאים על בסיס תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש, ועל כן תוצאות ההשקעה עלולות להיות שונות מהצפוי. התוכן הנ"ל אינו מהווה הצעה להשקעה, אלא הצגה רעיונית של עקרונות העסקה בלבד על מנת שחברי מועדון משקיעי קבוצת דזרט אינקם יוכלו להחליט אם לנהל עם הקבוצה משא ומתן בנוגע להשקעה. כל השקעה תיעשה לכל היותר ע”י 35 חברים ישראליים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 /ב לחוק ניירות ערך. ההתקשרות תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם והקבוצה רשאית לנהל מו"מ ו/או להחליט שלא לקבל משקיע/ים להשקעה מכל סיבה שהיא.