Parson בניית 6 בתים חדשים

2117 Parson St, Charlotte NC,
United States

אנו שמחים לבשר על פרויקט חדש שיוצא לדרך, במסגרתו אנו רוכשים מגרשים באזור עירוני מבוקש, הורסים את המבנים הקיימים, בונים 6 בתים יוקרתיים ומוכרים אותם בשוק החופשי. המגרשים, אותם התאמצנו לרכוש חודשים ארוכים, ממוקמים בשכונה מבוססת ומטופחת בשם Belmont הקרובה למרכז העיר בה בנינו ומכרנו את מרבית הבתים החדשים.

עדכון: חודשים ספורים מעליית הפרויקט לאוויר, הבתים קורמים עור וגידים (עץ ומלט, ליתר דיוק) וכבר ניתן לראות התעניינות אדירה מצד קונים פוטנציאלים שפונים אלינו.

זוהי העסקה ה-17 שלנו בעיר, בה זכינו להצלחה רבה במכירות בתים חדשים ומשופצים.

 

אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך ההשקעה מובאים על בסיס תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש, ועל כן תוצאות ההשקעה עלולות להיות שונות מהצפוי. התוכן הנ"ל אינו מהווה הצעה להשקעה, אלא הצגה רעיונית של עקרונות העסקה בלבד על מנת שחברי מועדון משקיעי קבוצת דזרט אינקם יוכלו להחליט אם לנהל עם הקבוצה משא ומתן בנוגע להשקעה. כל השקעה תיעשה לכל היותר ע”י 35 חברים ישראליים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 /ב לחוק ניירות ערך. ההתקשרות תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם והקבוצה רשאית לנהל מו"מ ו/או להחליט שלא לקבל משקיע/ים להשקעה מכל סיבה שהיא.