Sewickley שיפוץ והשבחה שנמכר

1011 Sewickley Dr, Charlotte, NC 28209,
United States

רכשנו את הנכס באזור מבוקש בעיר Charlotte במצב פיזי גרוע וזקוק לשיפוץ יסודי. השקענו בשיפוץ ברמה גבוהה ודאגנו לריהוט מלא של הבית, כך שייראה עוד יותר אטרקטיבי ומזמין.

חלק ניכר מתקציב השיפוץ הושקע בהחלפת המטבח: הוצאנו את הארונות הישנים והתקנו ארונות יוקרתיים, משטחי שיש ומוצרי חשמל מנירוסטה. שיפצנו מן היסוד את חדרי השירותים והאמבטיה. החלפנו את הרצפה המיושנת בפרקט מודרני בכל הבית והשלמנו את השיפוץ בעבודת צבע ברמת גימור גבוהה.

מרגע הרכישה ועד המכירה עברו קצת פחות מ-6 חודשים.

אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך ההשקעה מובאים על בסיס תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש, ועל כן תוצאות ההשקעה עלולות להיות שונות מהצפוי. התוכן הנ"ל אינו מהווה הצעה להשקעה, אלא הצגה רעיונית של עקרונות העסקה בלבד על מנת שחברי מועדון משקיעי קבוצת דזרט אינקם יוכלו להחליט אם לנהל עם הקבוצה משא ומתן בנוגע להשקעה. כל השקעה תיעשה לכל היותר ע”י 35 חברים ישראליים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 /ב לחוק ניירות ערך. ההתקשרות תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם והקבוצה רשאית לנהל מו"מ ו/או להחליט שלא לקבל משקיע/ים להשקעה מכל סיבה שהיא.