פרויקט קולורדו – 100 דונמים של מגורים מסחר ומשרדים

אורורה,
Aurora, CO, 80011, United States

דזרט אינקם חברה לחברת Northstar Commercial Partners, מהמוצלחות והוותיקות בארה"ב, בכדי להביא למשקיעיה הזדמנות השקעה במגרש בגודל 100 דונם, עליו ייבנו: מתחם מגורים של 184 בתים פרטים מסוג Town House, 136,000 SqFt של שטחי מסחר, משרדים ומלונאות בעיר Aurora, פרבר של דנוור, קולורדו.

כניסה ישירות לשלב ב' של הפרויקט, לאחר השלמת הליכי הרישוי וחודשים ספורים לפני תחילת עבודות הבניה. חוזים למכירת חלקים גדולים מהקרקע כבר נחתמו: קבלן גדול רוכש מהפרויקט את המגרשים לבניית הבתים הפרטיים, מגרשים מוכנים לבניית שטחי מסחר נמכרים לרשתות קמעונאיות ושטחים נוספים בתהליכי שיווק מתקדמים.

הפרויקט כולל:
פיתוח הקרקע: בניית תשתיות מים, חשמל, כבישים, מדרכות דרכי גישה ומקומות לחניה מוסדרת
חלוקה ל-184 מגרשים מוכנים לבניה ומכירתם לקבלן אשר יבנה וישווק את הבתים למשפחות אמריקאיות
הכשרה ומכירה של מגרשים מוכנים לבניה לשימושים מסוג: מסעדות, מכון כושר, קמעונאות, מלונאות וקליניקות רפואיות
בנייה של 2 בניינים מסחריים בני 7,800 SqFt, אשר יושכרו ויניבו לפרויקט דמי שכירות עד מכירתם כנכסים מניבים

אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך ההשקעה מובאים על בסיס תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש, ועל כן תוצאות ההשקעה עלולות להיות שונות מהצפוי. התוכן הנ"ל אינו מהווה הצעה להשקעה, אלא הצגה רעיונית של עקרונות העסקה בלבד על מנת שחברי מועדון משקיעי קבוצת דזרט אינקם יוכלו להחליט אם לנהל עם הקבוצה משא ומתן בנוגע להשקעה. כל השקעה תיעשה לכל היותר ע”י 35 חברים ישראליים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 /ב לחוק ניירות ערך. ההתקשרות תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם והקבוצה רשאית לנהל מו"מ ו/או להחליט שלא לקבל משקיע/ים להשקעה מכל סיבה שהיא.