2012 Chesterfield השבחה ומכירה

2012 Chesterfield Ave, Charlotte, NC 28205,
United States

מצאנו עסקה נהדרת באזור מבוקש וטרנדי בעיר Charlotte – בית מיושן ומוזנח על מגרש גדול. השקענו בשיפוץ מקיף, כך שלמעט שלד הבית והקירות החיצוניים (שנצבעו גם הם), לא נותר דבר. הקפדנו על רמת הגימור גבוהה מאוד, על מנת למקסם את מחיר המכירה. כדי להגדיל עוד יותר את הרווח, בחרנו לשדרג את המבנה הנוסף שהיה על המגרש והפכנו אותו ליחידת דיור נפרדת, עם מקלחת, שירותים, מטבח מאובזר ומיזוג מרכזי.

העסקה הושלמה בהצלחה ונמכרה ברווח גבוה.

 

אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך ההשקעה מובאים על בסיס תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש, ועל כן תוצאות ההשקעה עלולות להיות שונות מהצפוי. התוכן הנ"ל אינו מהווה הצעה להשקעה, אלא הצגה רעיונית של עקרונות העסקה בלבד על מנת שחברי מועדון משקיעי קבוצת דזרט אינקם יוכלו להחליט אם לנהל עם הקבוצה משא ומתן בנוגע להשקעה. כל השקעה תיעשה לכל היותר ע”י 35 חברים ישראליים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 /ב לחוק ניירות ערך. ההתקשרות תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם והקבוצה רשאית לנהל מו"מ ו/או להחליט שלא לקבל משקיע/ים להשקעה מכל סיבה שהיא.