פרויקט Umstead בנית 10 בתים טוריים

Corner of Umstead & Pegram St. Charlotte, NC,
Charlotte, NC, United States

פרויקט מורכב לבניית 10 בתים טוריים (קוטג'ים) בשרלוט, שיצא לדרך באמצע 2016. רכשנו את המגרש, הממוקם בשכונה המוכרת לנו מאוד, קרוב למרכז העיר. כפי שניתן לראות בסרטון הבניה החלה.

ניתן לצפות בתמונות נוספות של הפרוייקט דרך הקישור:
https://www.dropbox.com/sh/2bwwgmamskra7ki/AADSBbh2q3goA8dlZyDmqGkqa?dl=0

אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך ההשקעה מובאים על בסיס תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש, ועל כן תוצאות ההשקעה עלולות להיות שונות מהצפוי. התוכן הנ"ל אינו מהווה הצעה להשקעה, אלא הצגה רעיונית של עקרונות העסקה בלבד על מנת שחברי מועדון משקיעי קבוצת דזרט אינקם יוכלו להחליט אם לנהל עם הקבוצה משא ומתן בנוגע להשקעה. כל השקעה תיעשה לכל היותר ע”י 35 חברים ישראליים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 /ב לחוק ניירות ערך. ההתקשרות תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם והקבוצה רשאית לנהל מו"מ ו/או להחליט שלא לקבל משקיע/ים להשקעה מכל סיבה שהיא.