שאלות חשובות

במה אתם שונים משאר החברות המציעות השקעות נדל"ן בארה"ב?

ראשית ומעל לכל – אנו מקפידים להציע לחברי המועדון שלנו אך ורק עסקאות אשר אנו היינו משקיעים בהן מכספנו. יש לנו ניסיון עשיר שנצבר לאורך שנים בביצוע מאות עסקאות ב 6 מדינות שונות ברחבי ארה"ב. כך, אנו מאפשרים למשקיע מן השורה להיכנס יחד איתנו להשקעות שנבחנות בצורה מקצועית וחסרת פשרות.

כמו כן, מכיוון שהעסקאות שלנו קצרות טווח, המשקיע יכול להתנסות בעסקה אחת ולראות כבר תוך זמן קצר אם הוא מעוניין בביצוע עסקאות נוספות.

בנוסף לכל אלה, מודל התגמול שלנו מבוסס על הצלחה. כלומר, יש לנו תמריץ גדול להשיא את רווחי העסקה כדי שנוכל לגבות דמי הצלחה בהתאם.

כיצד אתם בוחרים את העסקאות להשקעה?

אנו בוחנים עשרות עסקאות מדי חודש, מתוכן רק כמה בודדות יוצאות אל הפועל. כל אחת ואחת נבחנת על ידי צוות בעלי מקצוע עתיר ניסיון שבודק כדאיות העסקה על פי מספר קריטריונים:

היתכנות כלכלית: מוודאים כי אכן ניתן למכור את הנכס לאחר עבודות ההשבחה במחיר הצפוי בתכנית העסקית. לשם כך אנו בודקים את מאפייני האזור, נכסים דומים שנמכרו לאחרונה, מלאי הבתים שעומדים למכירה וכמובן בדיקה פיסית, משפטית ותכנונית של הנכס הנרכש.

מאפייני הסיכון של העסקה: היקף ועלות עבודות ההשבחה הצפויות, תנאי המינוף של העסקה וניתוח תרחישים שונים והשפעתם על התוצאות הפיננסיות.

אסטרטגיות יציאה: מלבד מכירת הנכס לגוף מוסדי כהשקעה מניבה, או לצרכן הקצה שיעשה בו שימוש עצמי, אנו בודקים גם את כדאיות החזקת הנכס לטווח ארוך או אפשרות משיכת ההון העצמי באמצעות מימון חוזר.

רק לאחר כל אלה ולאחר שחתמנו על העסקה והתחייבנו לממן את העלויות ממקורותינו, נציע את העסקה לחברי מועדון המשקיעים שלנו.

מהו סכום ההשקעה המינימלי?

ברוב המקרים המינימום הדרוש להשקעה נע בין $50,000 ל- $100,000. במקרים מסוימים ניתן להשקיע פחות, בכפוף לסוג העסקה ולמאפייניה.

האם ישנן עלויות נוספות בכניסה להשקעה מעבר לסכום ההשקעה?

כן. בהתאם לסוג העסקה ומאפייניה, אנו לרוב גובים תשלום חד פעמי המיועדים לכיסוי עלויות רישום, שיווק ועלויות בדיקת נאותות (שמאים, מתווכים, עו"ד וכו').

האם כספי ההשקעה מועברים לחשבון החברה או לחשבון נאמנות?

כספי ההשקעה מועברים על ידי המשקיע לחשבון נאמנות בישראל. כאשר מתקיימים מלוא תנאי החוזה של אותה עסקה, מעביר הנאמן את הכסף כנגד רישום מלוא זכויות המשקיע בחברת ה LLC הרוכשת את הנכס, ובכפוף לרישום הנכס בטאבו.

האם הנכס בו אני משקיע נרשם על שמי?

דרך הרישום המקובלת והמומלצת בארה"ב היא דרך LLC, חברה המוקמת במיוחד לצרכי העסקה. החברה רוכשת את הנכס ונרשמת כבעליו החוקיים בטאבו האמריקני, כאשר לזכותו של המשקיע נרשמת הבעלות על החברה, לפי חלקו היחסי מהיקף ההשקעה. לדוגמה, בנכס ששוויו $400,000, משקיע שהצטרף בסכום של $100,000 ירשם כבעלים של 25% מהחברה המחזיקה בנכס כולו.

אילו מסמכים מוכיחים את חלקי בעסקה?

מלבד הסכם בעברית המכיל את כל תנאי ההשקעה, המשקיע מקבל גם את תקנון החברה המסדיר את אופן פעילותה ומפרט את בעלי הזכויות בה. כמו כן, מקבל המשקיע שטר בעלות המעיד על זכויות בחברה ה LLC.

נוסף על כל אלה, המשקיע מקבל את שטר הבעלות של הנכס, המוכיח כי החברה נרשמה כבעלת הנכס בטאבו האמריקני.

LLC-Membership-Certificate-ExampleSMALL

האם אקבל עדכונים אודות התקדמות העסקה?

בוודאי. כמשקיע בעסקה תקבל גישה לדו"ח אישי (אונליין) ובו סיכום של כל העסקאות בהן השקעת. אנו נעביר תמונות, סרטוני וידאו והסברים אודות התקדמות עבודות ההשבחה, מכירת הנכס וכל מידע רלבנטי אחר.

האם ישנם מסמכים מסווגים שלא אוכל לעיין בהם?

בפירוש לא. אנו רואים בשקיפות ערך עליון ומאפשרים תמיד לכל משקיע לקבל את מלוא המידע אודות ההשקעה. המשקיע רשאי לקבל לידו כל מסמך, לרבות חוזה הרכישה, חשבוניות, הערכות שיפוץ, אישורי תשלום, או כל פריט מידע רלבנטי אחר.

האם התשואה מובטחת?

לא. המשקיע הוא שותף של קבוצת דזרט אינקם בכל עסקה ובעת מכירת הנכס הוא יקבל את חלקו היחסי ברווחים.

מהם הסיכונים בעסקאות שאתם מציעים?

חשוב לזכור כי כמו בכל סוגי ההשקעות, גם בנדל"ן יש סיכונים. אנו תמיד משאירים שולי רווח גבוהים יחסית כמקדמי ביטחון, המאפשרים מספיק מקום לטעויות ולהוצאות המסווגות כבלתי צפויות.

יחד עם זאת, לעתים אנו מתקשים למכור את הנכס במחיר המתוכנן ונאלצים להוריד את המחיר. במקרים אחרים עבודות ההשבחה חורגות מהתקציב ופוגעות בשורה התחתונה.

ברוב המוחלט של המקרים, עסקאות לא מוצלחות מסתיימות בהחזר ההשקעה במלואה, בתוספת רווח צנוע, הנמוך מהצפוי. במקרים בודדים ונדירים מאוד נגרם הפסד.

מתי אקבל את כספי ההשקעה בחזרה?

העסקאות אותן מבצעת קבוצת דזרט אינקם מאופיינות במשכן הקצר יחסית: החל מ 4-10 חודשים להשלמת שיפוץ ומכירת נכס, ועד שנתיים בפרוייקטים מורכבים יותר, בהם אנו בונים נכס מן היסוד.

מיד עם סיום העסקה המשקיע מקבל את כספי ההשקעה והרווחים ורשאי להחליט אם להצטרף לעסקה נוספת או למשוך את כספו.

האם אני יכול לצאת מההשקעה גם אם הנכס עוד לא נמכר?

כן. אנו נעזור בהכנסת משקיע חדש במקום זה הזקוק לכספו, מסיבה כלשהי. יש לזכור שמדובר בהשקעות קצרות טווח ונזילות יחסית ולכן ברוב המקרים אין צורך בכך.

האם תסייעו לי בהגשת דוחות המס בארה"ב?

בהחלט כן. אנו עובדים בשיתוף פעולה עם משרדי רו"ח מובילים אשר מנפיקים למשקיעים את הטפסים המתאימים לצורך הגשת דוחות המס לארה"ב.