למה להשקיע איתנו?
deed

בטחונות מלאים: הנכס נרשם ע"ש השותפות שבבעלות המשקיע.

pie

כל משקיע הוא שותף בפרויקט ובבעלותו חלק יחסי עפ"י היקף השקעתו.

1st

אנו בטוחים בהשקעות שלנו, ולכן הראשונים להשקיע בכל פרויקט.

openbook

שקיפות מלאה לאורך כל תהליך ההשקעה.

pick

ישנה אפשרות להצטרף לפרויקט ספציפי מתוך מגוון הפרויקטים.

roi

לא גובים דמי ניהול אלא רק שכ"ט על בסיס הצלחת ההשקעה.