יזמות נדל''ן בארה''ב: בניה חדשה, השבחה ומימוש מהיר בתשואות גבוהות. הצטרפו אלינו.

הצטרף חינם למועדון המשקיעים שלנו ותקבל השקעות חדשות מיד עם פרסומן:

הפרויקטים שלנו:

לצפייה בפרוייקטים נוספים

אין בתוכן לעיל משום הצעה או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא הצגה כללית של אפשרות להצטרף למועדון משקיעי קבוצת דזרט אינקם (להלן: "הקבוצה") לצורך קבלת מידע לגבי השקעות מסוימות, לגביהן רשאים חברי המועדון להציע עצמם כמשקיעים, הכל בכפוף להסכמת הקבוצה ועל פי מסמכי ההשקעות המסוימים לכל השקעה. אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה כלשהי, ונתוני התשואה המוצגים הם דוגמא לתשואה שהניבה עסקה מסוימת אותה יזמה הקבוצה. אין באמור משום התחייבות ו/או ערבות של הקבוצה לעניין החזר השקעות למשקיעים, הפקת רווחים או היעדר הפסדים בהשקעות עתידיות.